arkivalier

arkivalier
pl documents, records.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Arkivalier — Magasinerede dokumenter …   Danske encyklopædi

  • arkivalier — ar|ki|va|lier sb. pl. (itk.), ne (dokumenter som opbevares i et arkiv), i sms. arkivalie , fx arkivaliesamling …   Dansk ordbog

  • Census — taker visits a family living in a caravan, Netherlands 1925 A census is the procedure of systematically acquiring and recording information about the members of a given population. It is a regularly occurring and official count of a particular… …   Wikipedia

  • Denmark–Norway — Danmark–Norge (Danish)/(Norwegian) Dänemark–Norwegen (German) Personal union …   Wikipedia

  • Denmark–Norway relations — Danish Norwegian relations Norway …   Wikipedia

  • Derivat(iv) — Afledningselement tilføjet roden, som kan være både præfiks og suffiks: Ex: mis , for , else; misforståelse. Kan inddeles i indholdsklasser: 1. Diminutiver (formindskelsesord) 2. Augmentativer (forstørrelsesord) 3. Kollektiver (større enheder) Ex …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”